Tanda2 kecil kiamat berdasarkan hadith....

1) Penaklukan Baitulmuqaddis.Dari Auf b. Malik r.a. katanya, Rasulullah s.a.wtelah bersabda: "Aku menghitung enam perkaramenjelang hari kiamat. "Baginda menyebutkan salahsatu di antaranya, iaitu penaklukanBaitulmuqaddis." - Sahih Bukhari

2) Zina bermaharajalela."Dan tinggallah manusia2 yang buruk, yangseenaknya melakukan persetubuhan seperti himar(keldai). Maka pada zaman mereka inilah kiamatakan datang." - Sahih Muslim

3) Bermaharajalela alat muzik."Pada akhir zaman akan terjadi tanahruntuh,rusuhan dan perubahan muka. Ada yangbertanya kepada Rasulullah; "Wahai Rasulullah bilahal ini terjadi?" Bagindamenjawab; "Apabila telahbermaharajalela bunyian (muzik) dan penyanyi2wanita" -Ibnu Majah

4) Menghias masjid dan membanggakannya."Di antara tanda2 telah dekatnya kiamat ialahmanusia bermegahan dalam mendirikan masjid"-Riwayat Nasai

5) Munculnya kekejian, memutuskan kerabat danhubungan dengan tetangga tidak baik."Tidak akan datang kiamat sehingga banyakperbuatan dan perkataan keji,memutuskan hubungansilaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga."-Riwayat Ahmad dan Hakim.

6) Ramai orang soleh meninggal dunia.br>"Tidakakan datang hari kiamat sehingga Allah mengambilorang2 yang baik dan ahli agama di muka bumi, makatiada yang tinggal padanya kecuali orang2 yanghina dan buruk yang tidak mengetahui yang makrufdan tidak mengingkari kemungkaran" - Riwayat Ahmad

7) Orang yang hina mendapat kedudukan terhormat."Di antara tanda semakin dekatnya kiamat ialahdunia akan dikuasai oleh Luka' bin Luka' (orangyang bodoh dan hina). Maka orang yang paling baikketika itu ialah orang yang beriman yang diapitoleh dua orang mulia" - Riwayat Thabrani

8) Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnyasahaja."Sesungguhnya di antara tanda2 telah dekatnya harikiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salamkepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja."-Riwayat Ahmad


9) Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnyatelanjang.Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. "Di antaratanda2 telah hari kiamat ialah akan munculpakaian2 wanita dan apabila mereka memakainyakeadaannya seperti telanjang".Bulan sabitkelihatan besar. "Di antara tanda2 telah dekatnyahari kiamat ialah menggelembung (membesarnya)bulan sabit." - Riwayat Thabrani

10) Banyak dusta dan tidak tepat dalammenyampaikan berita."Pada akhir> zaman akan muncul pembohong2 besaryang datang kepadamu dengan membawa berita2 yangbelum pernah kamu dengar dan belum pernah didengaroleh bapa2 kamu sebelumnya, kerana itu jauhkanlahdirimudari mereka agar mereka tidak menyesatkanmudan memfitnahmu" - Sahih Muslim

11) Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksianyang benar."Sesungguhnya sebelum datang nya hari kiamat akanbanyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksianyang benar." - Riwayat Ahmad

12) Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai."Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeriArab kembali menjadi padang rumput dan sungai2" -Sahih Muslim

Astaghfirullah..hampir semua dah ada =( ...

Comments

Popular Posts