subjek sem 2

SOS2401 kenegaraan malaysia 3
TMK3200 prinsip-prinsip perisian 3
BBA3201 public speaking 3
MAT3400 matematik 2 3
TMK3104 rekabentuk aturcara dan penyelesaian masalah 4
JUMLAH 16

Comments

Popular Posts