i need just a minute...

Ada 4 perkara yang baik tetapi
4 perkara yang lain lebih baik:•

Malu bagi lelaki itu baik tetapi
malu bagi wanita itu lebih baik,

•Adil bagi setiap orang itu baik tetapi
adil bagi pemimpin itu lebih baik,

•Taubat bagi orang tua itu baik tetapi
taubat dari orang muda itu lebih baik,

•Pemurah bagi orang kaya itu baik tetapi
pemurah dari orang miskin itu lebih baik...

Kata Amirul Mukminin Ali b. Abi Talib:
“Ambillah daripadaku lima perkara:

•Pertama: Jangan engkau mengharapkan
seseorang selain dari Tuhan engkau sendiri.

•Kedua: Jangan engkau takuti sesuatupun,
selain dari kemurkaan Ilahi.

•Ketiga: Jangan engkau segan mempelajari
yang belum diketahui, walaupun dari sesiapa sahaja.

•Keempat: Hendaklah engkau berani mengatakan;
belum mengetahui apa yang sebenarnya engkau belum mengetahuinya.

•Kelima: Hendaklah engkau sentiasa berlaku sabar,
kerana sabar itu kepalaiman.

p/s:bulletin board friendster

Comments

Popular Posts